Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar (lub udar mózgu) to zaburzenie mózgu, które występuje w wyniku zaburzenia krążenia krwi w mózgu. Udar może być spowodowany przez zakrzep krwi (zablokowanie naczynia krwionośnego, które odżywia mózg), krwotok (krwawienie do tkanki mózgowej) lub inne przyczyny.

Objawy udaru mogą obejmować zmęczenie, utratę równowagi, zaburzenia widzenia lub mowy, niedowład, niemożność poruszania jedną częścią ciała, bardzo silny ból głowy i inne.

Udar może być niezwykle niebezpieczny, dlatego ważne jest, aby natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów. Im szybciej zostanie wykryty udar, tym większe są szanse na pomyślne leczenie i przywrócenie funkcji mózgu.

Udar może być spowodowany różnymi czynnikami wpływającymi na krążenie krwi w mózgu. Do głównych przyczyn udaru mózgu należą:

- Miażdżyca tętnic: gromadzenie się złogów tłuszczu na ścianach tętnic, które odżywiają mózg. Może to prowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych i trudności w przepływie krwi.

- Wysokie ciśnienie krwi: Wysokie ciśnienie krwi w tętnicach może uszkodzić ściany naczyń krwionośnych i zmniejszyć przepływ krwi do mózgu.

- Cukrzyca: ta choroba może uszkodzić ściany naczyń krwionośnych i zwiększyć ryzyko przekrwienia mózgu.

- Palenie: nikotyna i inne substancje zawarte w tytoniu mogą uszkodzić ściany naczyń krwionośnych i zmniejszyć przepływ krwi do mózgu.

- Zaburzenia rytmu serca: nieregularny rytm serca może prowadzić do trudności w przepływie krwi do mózgu.

- Nadwaga: otyłość może zwiększać ryzyko udaru mózgu poprzez zwiększenie poziomu cholesterolu i innych substancji tłuszczowych we krwi.

- Nadmierne spożycie alkoholu: alkohol może zwiększać ciśnienie krwi i zwiększać ryzyko zakrzepów krwi.

- Choroby układu krążenia: takie jak choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze i inne.

- Czynniki dziedziczne: Niektóre osoby mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia udaru z powodu czynników dziedzicznych.

Czynniki te mogą działać samodzielnie lub w połączeniu, co może zwiększać ryzyko udaru mózgu.

 

Program rehabilitacji po udarze mózgu w Polsce

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu w szpitalu sugeruje zorganizowanie prywatnego ośrodka dla osób starszych i niepełnosprawnych „Domopieki”. Nasi specjaliści dobiorą indywidualny program procesu rehabilitacji, w oparciu o stopień zaawansowania choroby i wynikające z niej konsekwencje.

- Gimnastyka dla pacjentów po udarze mózgu. Ćwiczenia gimnastyczne. Przywrócenie układu mięśniowo-szkieletowego osoby jest ważnym aspektem powrotu do zdrowia. Wszystkie ćwiczenia dobieram osobiście. Gimnastyka odbywa się pod okiem personelu medycznego, który monitoruje główne wskaźniki zdrowotne, mierząc puls i ciśnienie krwi.
- Środki regenerujące dla mózgu. Funkcjonalność tego narządu po udarze najczęściej traci swoje dawne możliwości. Dlatego nasi specjaliści wybierają kurs leków, które przywracają proces pracy mózgu.
- Ćwiczenia na aparat mowy. Specjaliści zajmujący się normalizacją sprawności językowych systematycznie realizują szereg ćwiczeń z zakresu motoryki i retoryki.
- Odzyskiwanie umiejętności samoopieki. Dla pacjentów obłożnie chorych, którzy utracili część sprawności fizycznej, zapewniamy dodatkową usługę opiekuna, który może pomóc w codziennych potrzebach, a także pomóc w odzyskaniu umiejętności i zdolności samoobsługowych.
- Wsparcie psychoterapeutyczne. Negatywne odczucia przy utracie sprawności fizycznej człowieka prowadzą do stanu depresyjnego i negatywnego nastroju na przyszłość, dlatego psychoterapeuci pracują z nimi przez całą dobę, tłumiąc to uczucie u pacjenta i przywracając odpowiedni nastrój na przyszłość.
- Pomoc lekarska osadzonym. Pacjenci po udarze mózgu potrzebują leczenia, które utrzyma organizm w normie i przywróci go po chorobie. Wszystkie leki są przyjmowane zgodnie z przepisanym schematem i dawkowaniem. Nasz personel zapewni całodobowy monitoring podawania leków i realizacji wszystkich zaleceń lekarskich.
W trakcie realizacji programu opieki nad osobami przebywającymi w szpitalu nasi specjaliści mogą dokonać korekt i dobrać dodatkowe środki umożliwiające szybki i skuteczny powrót do zdrowia.